C O M U N I C A T  DE  P R E S A

Federația Națională a Pensionarilor din România, deși nu este o organizație politică – și nici nu dorește să devină – a hotărât să recomande membrilor oranizatiilor de pensionari din structura federației să-și exercite, la alegerile europarlamentare din 26 mai a.c., dreptul de vot și să acorde încredere partidului care, prin politica și programul sau, se angajează să promoveze măsuri destinate să le asigure un trai decent.

Experiența de viață a pensionarilor, creatori ai avuției naționale, lăsată moștenire urmașilor, aspirațiile pentru un viitor care să le facă viață mai sigură, mai liniștită și mai prosperă, îi ajută să decidă, în cunoștință de cauza, cu cine să voteze.

Comitetul Director

Aprilie 2019

DESCARCĂ PDF

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

Stimate domnule Președinte,

Federațiile naționale reprezentative ale organizațiilor pensionarilor,
Având în vedere cererile pentru biletele de tratament în stațiunile balneare, necesare pensionarilor, dar care nu pot fi contractate și finanțate, de cei în drept, cu operatorii din stațiuni fără a se cunoaște fondurile alocate în Bugetul de Asigurari Sociale,
În numele milioanelor de pensionari pe care, în conformitate cu prevederile legii, federațiile menționate îi reprezintă în raporturile cu instituțiile centrale,
Vă adresăm rugămintea, domnule Președinte, să aprobați acest buget – dacă nu sunt motive care să împiedice aprobarea – pentru a se putea îndeplini imediat formalitățile legale de contractare a biletelor de tratament cerute de pensionari.
Vă asigurăm, domnule Președinte, de respectul și considerația noastră deosebită.

DESCARCĂ PDF

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PRIMARUL GENERAL AL CAPITALEI

Doamnei primar general,
Gabriela Firea

Stimată doamnă primar general,

Pensionarii bucureşteni au fost chemaţi să completeze formulare, la care să anexeze copia actului de identitate şi a talonului de pensie, pentru a obţine un card de călătorie pe mijloacele de transport în comun de suprafaţă. Lăsând la o parte faptul că datele de care ar fi nevoie pentru emiterea preconizatului card se pot obţine de la casele sectoriale de pensii din Bucureşti, şi întrebăm: decizia privind eliberarea cardurilor, care implică şi cheltuieli semnificative, răspunde unei nevoi reale?

Federaţia Naţională a Pensionarilor din România consideră că nu există o asemenea nevoie şi de aceea vă propune să lăsaţi pensionarii să folosească mijloacele de transport în comun ca până în prezent. Talonul de pensie este suficient pentru dovedirea statutului de pensionar.
Amintim că sunt capitale ale unor ţări membre ale UE în care cetăţenii europeni pensionari, indiferent de ţară, călătoresc gratuit cu mijloacele de transport în comun.

Președinte,
Preda Nedelcu

DESCARCĂ PDF

ROMÂNIA 100 ANI

raspuns preseditie

Click pe imagine pentru vizualizare la dimensiune maximă.

RĂSPUNSUL PRESEDINȚIEI ROMÂNIEI LA SCRISOAREA DESCHISĂ A FNPR

raspuns preseditie

Click pe imagine pentru vizualizare la dimensiune maximă.

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PRIMUL MINISTRU

Stimate domnule prim- ministru,

Adunarea generală a preşedinţilor organizaţiilor pensionarilor, care formează structura federaţiei noastre şi reprezintă aproape 600.000 de membri – care a avut loc în data de 25 septembrie a.c. – a hotărât să ceară Guvernului să interzică, fără întârziere, tăierea pădurilor din munţii ţării …

DESCARCĂ PDF

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

Stimate domnule Preşedinte,

O.N.U. a stabilit în anul 1991, după cum se ştie, ca data de 1 OCTOMBRIE să fie înscrisă în calendar ca Zi Internațională a Persoanelor Vârstnice. Rezoluția prin care s-a instituit această sărbătoare, conține și recomandarea adresată șefilor de state și de guverne și nu numai, de a-i omagia pe vârstnici, pensionari, pentru contribuția lor la progresul și dezvoltarea societății.

Considerăm că este, fără îndoială, o datorie de onoare a guvernanţilor să se gândească cu respect la persoanele vârstnice, la pensionari …

DESCARCĂ PDF

PROPUNERI

Organizațiile pensionarilor membre ale Federației Naționale a Pensionarilor din România, solicită ca la elaborarea Proiectului noii Legi a Pensii să fie avute în vedere următoarele propuneri:

  • În noua lege să fie incluse principiile înscrise în Legea 263/2010, să fie definită clar noțiunea de pensionar, să se precizeze că instituția Casa Națională de Pensii Publice este instituție autonomă și să conțină reglementări privind:
  • Raportul dintre cea mai mică și cea mai mare pensie în România …
DESCARCĂ PDF

COMUNICAT DE PRESĂ

Declarațiile oficiale privind elaborarea unei Legi a Pensiilor, menită a înlătura inechitățile și a corecta unele erori – nu conţin precizări dacă această nouă lege include pensiile, toate, din România, sau se referă doar la înlocuirea Legii 263/2010. Pentru o bună înțelegere a situației reale existente în domeniul pensiilor din România, Federația Națională a Pensionarilor din România, consideră că trebuie supuse atenţiei următoarele:

A. Cu privire la inechitățile din domeniul pensiilor
În România, se știe, există 13 categorii socio-profesionale, care însumează aproximativ 200.000 de persoane, care beneficiază de pensii privilegiate 

DESCARCĂ PDF

MESAJUL FEDERAŢIEI NAŢIONALE A PENSIONARILOR DIN ROMÂNIA

În fiecare an, la 1 Octombrie, la nivel internațional se sărbătorește, conform unei Rezoluții din 1991, a ONU, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, eveniment destinat omagierii seniorilor de pretutindeni pentru contribuția lor la dezvoltarea și progresul societății.

Este o datorie de onoare a guvernanților să se gândească mereu cu respect la persoanele vârstnice, la pensionari, să se gândească și să aplice măsuri care să le asigure creșterea calității vieții, să le asigure condițiile necesare pentru a trăi anii senectuții în demnitate…

CITEȘTE MAI MULT

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

Stimate domnule președinte,

Când au fost adoptate reglementări privind pensiile  – numite în prezent speciale – federațiile naționale reprezentative ale organizațiilor de pensionari civili,  au cerut președintelui României din acea perioadă să nu aprobe astfel de reglementări care creează în mod sfidător discriminări în sistemul public de pensii. Ulterior, federațiile noastre au continuat să ceară anularea actelor normative care conferă pensii privilegiate …

DESCARCĂ PDF

COMUNICAT  – 31 IULIE 2017

Consiliul Național al Federației Naționale a Pensionarilor din România salută demersurile Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în vederea înlăturării anomaliilor existente în sistemul public de pensii și elaborarea unei legi corecte a pensiilor.

În aceste zile în care societatea românească află cu uimire în ce condiții fabuloase sunt pensionați membri ai unor restrânse categorii sociale, solicităm Ministerului Muncii și Justiției Sociale, să adopte și să propună Guvernului măsuri pentru eliminarea anomaliilor existente în sistemul de pensii din România. Considerăm că este total nedrept și imoral, ca persoane, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea, să aibă pensii mai mari decât veniturile salariale obținute în perioada activă (și acestea mult mai mari decât salariul mediu brut pe economie), pensii care se stabilesc după criterii care excedă chiar și bunului simț.

CITEȘTE MAI MULT

COMUNICAT DE PRESĂ – IULIE 2017

În cadrul unei recente dezbateri privind hotărârile adoptate de Guvern în acest an, pentru ameliorarea traiului pensionarilor – creşterea cuantumului pensiilor, scutirea de la plata contribuţiei de asigurări de sănătate, modificări ale impozitului pentru pensii – hotărâri primite cu satisfacţie de pensionari, precum si decizia referitoare la elaborarea unei noi Legi a Pensiilor din Sistemul Public, Consiliul Naţional al Federaţiei Naţionale a Pensionarilor din România, a stabilit să facă publice următoarele :

Salută iniţiativa Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale de a elabora o nouă şi unică, Lege a pensiilor, devenită imperios necesară, pentru a se pune ordine în sistemul public şi a elimina discriminările existente în acest sistem.

CITEȘTE MAI MULT

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PRIMUL MINISTRU

Stimate domnule prim –  ministru,

Federația Națională a Pensionarilor din România, federație din structura căreia fac parte peste 300 de organizații județene, municipale și orășenești ale pensionarilor, care au în evidențele lor înscriși peste 600.000 de membri, vă roagă să binevoiţi a dispune cu privire la următoarele :

În fiecare an, în Bugetul Asigurărilor Sociale se alocă un fond semnificativ pentru biletele de tratament balnear, care se acordă în principal pensionarilor. Pentru folosirea acestor bilete de tratament, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) încheie contracte cu hotelurile din stațiunile balneare, care au baze de tratament.

CITEȘTE MAI MULT

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE MINISTRUL SĂNĂTĂȚII

Stimate  domnule ministru,

La o recentă reuniune a președinților organizațiilor județene ale pensionarilor din țară, s-a hotărât să se solicite, Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să aprobe următoarele propuneri :

– durata pentru care asigurații pensionari care au pensii până la nivelul  salariului mediu brut pe economie, pot beneficia de îngrijiri medicale la domiciliu, atât cât apreciază medicul care a făcut recomandarea și nu 90 de zile. Un episod de îngrijire de 30 de zile se menţine;

CITEȘTE MAI MULT

Raportul privind activitatea desfăşurată de organele de  conducere ale federaţiei în perioada 2012 – 2016

Congresul FNPR

În perioada 2012 – 2016, organele de conducere ale federaţiei şi ale organizaţiilor teritoriale şi-au stabilit obiectivele activităţii având în vedere realităţile din economia României şi ale vieţii sociale. Se ştie că avuţia naţională la a cărei creare şi dezvoltare a participat generaţia pensionarilor, a fost distrusă, în cea mai mare parte, prin mijloace variate şi nu în interesul poporului român.

Citeste mai mult

COMUNICAT

Comitetul Director al Federației Naționale a Pensionarilor din România a hotărât, în ședința sa din 4 februarie a.c., să facă publică aprecierea membrilor organizațiilor din structura federației, față de cunoscutele măsuri de creștere a veniturilor a milioane de pensionari români, intrate în vigoare la începutul anului, adoptate de actualul guvern, în scopul ameliorării traiului acestora.

Comitetul Director a hotărât să ceară Guvernului României, legitimat prin votul cetățenilor, să-și continue activitatea și să aplice măsurile prevăzute în Programul de guvernare aprobat.

De asemenea, cere demnitarilor cu cel mai înalt rang să renunțe la declarații care au drept consecință propagararea urii între cetățeni.

Înaltele foruri ale țării, suntem convinși, au capacitatea să rezolve pașnic și legal, regretabila criză care a apărut recent în România.

Președinte
Preda NEDELCU

Rezoluție adoptată de Congresul al VIII lea al FNPR

Delegații prezenți la Congresul VIII al FNPR constată că activitatea pe care organele de conducere ale federației și federația în ansamblu au desfășurat-o în perioada 2012-2016, a contribuit la menținerea în atenția autorităților publice centrale – guvern, ministere, Parlament – problemele de viață ale pensionarilor.

Citeste mai mult

AJUTOARE  ACORDATE  PENSIONARILOR

Anual, Federația Națională a Pensionarilor din România acordă membrilor organizațiilor din structura sa, aflați în dificultate, ajutoare bănești – din fondurile primite de la Ministerul Muncii. În 2015, de exemplu, unui număr de 11.000 de pensionari li s-au acordat ajutoare care totalizează 570.000 lei.
Federația acordă anual astfel de ajutoare, începând din 1997.

Octombrie 2015

REUNIUNEA DIN DECEMBRIE 2015 A CONSILIULUI NAȚIONAL

La sfârșitul lunii decembrie 2015 a avut loc o reuniune a Consiliului Național, în cadrul căreia au fost dezbătute și s-au aprobat: Informarea privind evoluția în 2015 a traiului pensionarilor; Programul activităților federației, care vor fi realizate în 2016 și Bugetul de venituri și cheltuieli al FNPR pentru același an.

În informarea prezentată de președintele federației, s-au făcut referiri la faptul că an de an se constată că majoritatea pensionarilor se găsesc într-o situație grea, că nu se îmbunătățesc, cum se dorește, condițiile lor de trai, că sărăcia instalată în rândul persoanelor vârstnice a crescut.

Citeste mai mult